Kredietrente.nl – Lenen. Over deze vergelijking

De wetgever (AFM) streeft naar transparante financiële markten. Vergelijkingssites maken hier ook deel van uit. Als onderdeel van deze transparantie dient de consument zicht te hebben in:
- Welke informatie wordt op de vergelijkingssite aangeboden
- Wat wordt er wel en wat wordt er niet vergeleken en hoe komt de vergelijking  tot stand
- Hoe wordt de aanbieder van de vergelijking beloond voor het aanbieden van de vergelijking

Op deze pagina vind u alle informatie over de diensten welke Kredietrente.nl verleend en de kredietproducten in het bijzonder.

Welke diensten en producten biedt Kredietrente.nl aan
Kredietrente.nl is een onafhankelijke informatie en vergelijkingssite op het gebied van o.a. kredieten. Naast kredieten biedt Kredietrente.nl ook vergelijkingen en informatie aan op het gebied van Sparen, Hypotheken,  Schade- en risicoverzekeringen.

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de vergelijking van kredieten op Kredietrente.nl.

Op Kredietrente.nl worden kredietproducten vergeleken. Voorbeelden van deze producten zijn het Doorlopend krediet, Persoonlijke lening en de creditcard.

De consument kan op Kredietrente.nl de aangeboden kredieten met elkaar vergelijken. De consument  maakt zelf, op basis van de door hem / haar ingevoerde gegevens en de daarbij horende resultaten een keuze voor een aanbieder en/of product.

Kredietrente.nl werkt samen met een aantal financiële partijen om de consument de mogelijkheid te bieden het krediet ook direct aan te kunnen. Deze samenwerking geldt echter niet voor alle marktpartijen. Het bestaan van een samenwerking heeft echter geen enkele invloed op het resultaat van de vergelijking. Indien er een samenwerking bestaat tussen Kredietrente.nl en een aanbieder van een krediet en de consument kiest ervoor het betreffende product te willen aanvragen, wordt de bezoeker naar de website van de aanbieder doorverwezen. Het aanspreekpunt vanaf het moment van aanvragen is de productaanbieder.

Adviesvrij
Kredietrente.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de vergelijking zijn gebaseerd op de gegevens welke door u worden ingegeven. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bent u zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door u gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is in uw eigen belang.

Beloning
Kredietrente.nl is een vergelijkingssite. De informatie alsook de vergelijking is voor u als consument gratis.

Kredietrente.nl ontvangt uitsluitend een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als u een product via Kredietrente.nl heeft afgesloten of doorklikt naar de website van de aanbieder. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

Hoe komt de vergelijking tot stand
Op Kredietrente.nl worden kredieten met elkaar vergeleken. Kredietrente.nl maakt hierbij onderscheid in de volgende type producten:
- Kredietproducten met een variabele rente en looptijd (doorlopend krediet)
- Kredietproducten met een vaste rente en looptijd (persoonlijke lening)
- Creditcards

De resultaten van deze vergelijking zijn gebaseerd op de actuele rentevergoeding bij een vastgesteld leenbedrag. De getoonde rentevergoedingen zijn v.a. rentes en hierdoor niet voor iedereen van toepassing. De uiteindelijke rentevergoeding is afhankelijk van o.a. de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Productkenmerken en beoordelingen maken geen deel uit van de vergelijking en hebben geen invloed op de uitkomst van de vergelijking. Kredietrente.nl vergelijkt uitsluitend op de huidig rentevergoeding.

Hoe volledig is de vergelijking
Kredietrente.nl is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen. 

In het product overzicht van Kredietrente.nl zijn zowel geldverstrekkers (banken) als tussenpersonen opgenomen. Deze tussenpersonen hebben de mogelijkheid om een krediet bij een andere geldverstrekker onder te brengen.
Voor wat betreft het opnemen van Geldverstrekkers en tussenpersonen

Voor tussenpersonen nemen wij slechts 2 aanbieders van kredieten op. Deze tussenpersonen zijn geselecteerd op basis van compleetheid van het aanbied.
Wij streven er naar alle geldverstrekkers en hun producten op te nemen in het productoverzicht. Het kan voorkomen dat een product niet opgenomen wordt in de vergelijking. Dit kan meerdere oorzaken hebben:
- Het product is identiek aan een reeds opgenomen product. Het originele hoofdproduct wordt dan opgenomen.
- De gegevens van het product worden door de aanbieder van het product niet ter beschikking gesteld.
- Het product  bestaat nog wel, maar wordt niet meer aangeboden. In dit geval wordt dit product ook niet opgenomen in de vergelijking.

Kredietrente.nl en de AFM, Kifid en de KvK
Kredietrente.nl heeft als onderdeel van MisterMedia een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12017732
Kredietrente.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 17193942

Indien u een klacht heeft over de inhoud van de productovereenkomst, dient u dit te richten aan de betreffende aanbieder. Indien uw klacht door de aanbieder niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Kredietrente.nl kunt u zicht richten tot Kredietrente.nl. De behandeling van elke klacht zal geschieden middels onze klachtenprocedure.

Kredietrente.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.012977

Uw privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vindt u in ons privacyreglement.
 
Laatste Nieuws