Krediet oversluiten

Meerdere kredieten oversluiten naar één krediet kan de moeite waard zijn. Toch zijn er diverse eigenschappen die vooraf tegen elkaar moeten worden afgewogen, voordat u tot oversluiten besluit over te gaan. Hoewel het soms voordelig kan lijken, kunnen er haken en ogen aan oversluiten zitten die het toch vrij kostbaar kunnen maken. In dit artikel leest u alles over het oversluiten van consumptief krediet.

Rente oversluiten krediet

Wordt er een lage rente geboden, dan kan het voordelig lijken om over te gaan tot een oversluiting. Toch hoeft een laag rentetarief niet altijd doorslaggevend te zijn om tot oversluiten over te gaan. Zo kan de lage rente slechts van tijdelijke aard zijn, omdat het bijvoorbeeld een actie betreft. Ook kan het zo zijn dat de rente voor een periode van bijvoorbeeld één jaar vaststaat en vervolgens variabel is. Waar u verder nog op moet letten, is dat de rente afhankelijk kan zijn van het van toepassing zijn of juist ontbreken van bepaalde voorwaarden. Zo kan een rente bij partij x verschillen van die bij party y, omdat de restschuld bij overlijden wordt kwijtgescholden. Vooral vanwege het verschil tussen diverse aanbieders, is een vergelijk oversluiten krediet aan te raden.

Acceptatiecriteria

Als gevolg van de kredietcrisis zijn de acceptatiecriteria voor oversluiten verscherpt. Oversluiten is daardoor moeilijker dan voorheen. Is er in uw geval bijvoorbeeld sprake van een BKR-notering, dan dan zal oversluiten bij de meeste leenverstrekkers vrijwel onmogelijk zijn.

Tarieven oversluiten krediet

Een ‘oversluitservice’ is altijd gratis. Wel kunnen er andere bijkomende kosten aan de nieuwe lening verbonden zijn. U moet hierbij denken aan administratie- en afsluitkosten. Omdat er bij een persoonlijke lening afspraken zijn gemaakt over aflossing en de hoogte van de rente, kan het zijn dat bij inlossing een boete verschuldigd is. Bij een doorlopend krediet is dit vanwege de variabele rente vaak niet het geval en mag er kosteloos worden afgelost.

Oversluiten hypotheek

Naast het oversluiten van consumptieve kredieten, is het ook mogelijk een hypotheek over te sluiten. Dit kan gunstig zijn voor huizenbezitters die jaren geleden een hypotheek afsloten en nu aankijken tegen een lagere rente. Ook wat betreft het oversluiten van een hypotheek, is het belangrijk vooraf de nodige informatie in te winnen en te bekijken of oversluiten echt zinvol is. Een hypotheekadviseur kan u hier alles over vertellen.

Verzekeringen

Soms worden er bij een lening verzekeringen afgesloten of meegefinancierd om betalingsproblemen in het geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid veilig te stellen. U moet zich afvragen of deze verzekeringen wel echt nodig zijn. Denkt u ze nodig te hebben, kijk dan wel goed naar de kosten van de verzekeringen en, zeker niet onbelangrijk, de voorwaarden.

Fiscale gevolgen oversluiten

Betreft het een hypothecaire lening, dan valt deze automatisch in box 1 en is deze in aftrek te nemen. Gaat het echter over consumptief krediet, dan valt de lening in box 3 en is deze niet fiscaal aftrekbaar. Dit geldt dus ook wanneer u meerdere leningen hebt overgesloten tot één lening.


Stem / voeg toe: nujij.nl ekudos msn-reporter delecious.com digg google
 
Laatste Nieuws
Lenen voor een nieuw auto
Een nieuwe auto is voor veel mensen een reden om geld te lenen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals een persoonlijke lening of huurkoop. Lees hier alles over autoleningen en waar u op moet letten bij het aangaan van een autokrediet. Lees meer
 
Het verlenen van krediet
Het verlenen van krediet gebeurt in de eerste plaats door banken. Als investeerder kunt u vaak ook gebruik maken van investeringen van particuliere investeerders of kapitaalfondsen. Particulieren kunnen voor een lening, consumptief krediet genoemd, terecht bij een gewone bank. Lees meer