Overbruggingskrediet

Naast leenvormen als het doorlopend krediet en de persoonlijke lening, is er het overbruggingskrediet. Dit is voor veel mensen een minder bekende leenvorm. In dit artikel volgt een uitleg over het overbruggingskrediet en alles wat daarmee samenhangt.

Een overbruggingskrediet dankt zijn naam aan het feit dat er een bepaalde periode wordt ‘overbrugd’. Het gaat daarbij om de periode tussen de verkoop van de oude koopwoning en de aankoop van de nieuwe koopwoning. Voor het overbruggingskrediet wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van de huidige woning.

Verhuizen

Bij het verhuizen van de ene koopwoning naar de andere, is het niet altijd mogelijk de datum van overhuizen precies af te stemmen op de verkoop van de oude woning. Koopt u een ander huis nog voordat uw huidige woning verkocht is, dan kunnen er weleens problemen ontstaan met betrekking tot de financiering. Dat is natuurlijk helemaal het geval wanneer u de overwaarde van het oude huis in de berekening van de aankoop van het nieuwe huis heeft meegenomen. Dit probleem kan worden opgelost door middel van het overbruggingskrediet.

Een overbruggingskrediet wordt over het algemeen afgesloten voor de duur van een half jaar. Bezit iemand gedurende deze periode twee panden, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, dan kan diegene met het overbruggingskrediet als tijdelijke lening de beide koopwoningen betalen. Is de oude woning verkocht en komt de overwaarde vrij, dan kan de gebruikte lening worden afbetaald. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet, moet er dus sprake zijn van overwaarde op uw oude woning. Is de woning verkocht, maar nog niet bij de notaris gepasseerd, dan wordt de overwaarde als volgt berekend: Verkoopwaarde - hypotheekschuld = overbruggingskrediet. Als de woning nog niet verkocht is, dan wordt vaak uitgegaan van de executiewaarde van de huidige woning minus de hypotheekschuld.

Kosten overbruggingskrediet

Uiteraard dient u, net als voor andere kredietvormen, rente te betalen over de aanvullende financiering die het overbruggingskrediet is. Vaak komen er daarnaast ook nog bijkomende kosten kijken. Hierbij moet u denken aan een afsluitprovisie en notariskosten. Een hypotheekadviseur kan u adviseren over het rentetarief overbruggingskrediet, wat de precieze spelregels zijn en waarvoor u het overbruggingskrediet precies moet en/of kunt gebruiken.

Voor- en nadelen

Net als bij bijna alle financiële producten kent het overbruggingskrediet zowel voor- als nadelen. Enkele voordelen van deze leenvorm zijn dat het de mogelijkheid biedt om tijdelijk de lasten van twee woningen te dragen. Daarnaast bent u niet afhankelijk van de verkoop van uw oude woning om uw nieuwe woning te financieren en kent het overbruggingskrediet een fiscaal aftrekbare rente. Nadelen van de leenvorm zijn dat er sprake is van weer een extra schuld en dat u een extra financiële verplichting bent aangegaan. Wilt u vermijden dat u een extra lening moet afsluiten, koop dan pas een nieuwe woning wanneer uw oude woning verkocht is.

Voorwaarden

Behalve ‘shoppen’ voor een voordelige rente, is het vooral van belang te kijken naar de voorwaarden van het overbruggingskrediet. Is het u na de looptijd van het krediet nog niet gelukt uw huis te verkopen, dan wordt de lening door de bank omgezet in een hypotheeklening met een langere looptijd. Datzelfde geldt als de overwaarde minder is dan het bedrag van het overbruggingskrediet.


Stem / voeg toe: nujij.nl ekudos msn-reporter delecious.com digg google
 
Laatste Nieuws
Het voordelige spaarkrediet
Anders dan bij een doorlopend krediet, is maandelijks aflossen bij een spaarkrediet niet nodig. U betaald iedere maand een premie waarmee u een bedrag opbouwt om tussentijds opnieuw krediet op te nemen en aan het eind van de looptijd betaald u de schuld hiermee in een keer belastingvrij af. Lees meer
 
Verschillende vormen van consumptief krediet
Persoonlijke leningen, doorlopend kredieten, koop op afbetaling en huurkoop zijn allemaal vormen van consumptief krediet. Deze vormen kennen verschillende rentepercentages. Welke vorm het voordeligst is, hangt af van het doel waarvoor u het krediet afsluit. Lees meer