Bureau Krediet Registratie

Bureau Krediet Registratie (BKR) informeert aangesloten organisaties over leningen en gsm-abonnementen die door consumenten zijn afgesloten. Met behulp van deze informatie kunnen deelnemers afwegen of het verantwoord is een nieuw krediet of abonnement te verstrekken.

BKR bestaat sinds 1965 en heeft als doel krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere schuldsituaties te voorkomen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.

BKR beheert en verzorgt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Daarin zijn alle gegevens opgenomen aan wie deelnemers leningen en abonnementen verstrekt hebben. De stichting BKR heeft geen winstoogmerk. De voornaamste inkomstenbron bestaat uit vergoedingen voor geleverde diensten.

U als consument wordt door BKR geholpen, omdat het ervoor zorgt dat u niet teveel hooi op uw vork neemt. Dat gebeurt door aangesloten organisaties te informeren over leningen of gsm-abonnementen die u op dit moment heeft lopen of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. De informatie die BKR hier uithaalt, wordt opgeslagen in het CKI. De informatie uit CKI helpt kredietverstrekkers bij de afweging of het verantwoord is een lening of gsm-abonnement te verstrekken. Dat is zowel verantwoord voor hen als voor uzelf. Natuurlijk wordt er niet uitsluitend op basis van die informatie een afweging gemaakt. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over bijvoorbeeld inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Deze gegevens zijn niet bekend bij BKR.

Gegevens opvragen

U heeft een ‘recht van inzage’, wat betekent dat u het recht heeft om uw eigen gegevens in te zien. Deze kunt u opvragen bij elke Nederlandse bank, dus ook als u daar geen klant bent. Wel moet u zich persoonlijk identificeren. Het is dus niet mogelijk de gegevens van anderen in te zien. Voor het inzien van uw gegevens moet u een kleine bijdrage betalen van 4,95 euro. Naast het inzien van uw eigen gegevens, kunt u ook informeren welke deelnemers er de afgelopen twaalf maanden naar uw gegevens hebben geïnformeerd. Hiervoor betaalt u hetzelfde bedrag als voor het gegevensoverzicht en dient u een brief te sturen naar BKR, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Het is niet mogelijk gegevens via telefoon of internet op te vragen. Identificatie is namelijk verplicht en zo wordt voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. De beveiliging is niet toereikend om inzage via internet mogelijk te maken. Het BKR beschikt vooralsnog niet over een gegeven waarmee via internet uw identiteit vastgelegd kan worden, zoals een burgerservicenummer of DigiD. Deze identificatiemogelijkheden mogen alleen door overheden worden gebruikt. BKR is geen overheidsinstelling en beschikt daarom niet over deze mogelijkheden.

Gegevens onjuist

Heeft u gegevens opgevraagd bij BKR en bent u het met deze gegevens niet eens, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen bij de deelnemer die de gegevens heeft aangemeld of bij BKR. Blijken uw gegevens inderdaad onjuist te zijn dan worden deze gewijzigd. BKR kan gegevens uitsluitend wijzigen in opdracht van de deelnemer die de gegevens heeft aangemeld. U kunt BKR dus niet rechtstreeks de opdracht geven tot het wijzigen van uw gegevens.


Stem / voeg toe: nujij.nl ekudos msn-reporter delecious.com digg google
 
Laatste Nieuws
Rood staan
Rood staan kan tijdelijk een kortdurend tekort overbruggen. Staat u langere tijd rood, dan is het zaak eens te bekijken welke andere opties er zijn. Zo kan het afsluiten van een consumptief krediet een oplossing zijn om rood staan te vermijden en tegen een lagere rente geld te lenen. Lees meer
 
BKR-registratie
Bureau Krediet Registratie is een Nederlandse stichting die het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verzorgt en beheert. Daarin wordt alle informatie opgeslagen over kredieten en gsm-abonnementen die zijn afgesloten. Lees meer