Rentepercentages krediet

Nederlanders kunnen op verschillende manieren geld lenen. Twee populaire leenvormen zijn het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. In dit artikel gaan we op beide leenvormen dieper in.

Het doorlopend krediet is een vaak afgesloten leenvorm in Nederland. Een belangrijk kenmerk van het doorlopend krediet is de flexibiliteit. Bij een doorlopend krediet kan een consument constant opnieuw geld opnemen, tot het maximale leenbedrag (ook wel kredietlimiet genoemd) bereikt is. Het doorlopend krediet wordt met name door consumenten afgesloten die niet exact weten hoeveel geld zij willen lenen.

Rentepercentages doorlopend krediet
Het rentepercentage op een doorlopend krediet is variabel. Dit houdt in dat de kredietverstrekker tussentijds de leenrente mag aanpassen. Juist deze flexibiliteit zorgt ervoor dat deze leenvorm minder zekerheid biedt. Maandelijks wordt er een vast bedrag betaald aan rente én aflossing. De banken rekenen hier doorgaans twee procent van het leenbedrag voor. Hoeveel geld er daadwerkelijk wordt afgelost, is afhankelijk van het gevraagde rentepercentage op het krediet. Bij een hogere leenrente, zal het aflossingsdeel kleiner zijn, dan bij een lager rentepercentage op het krediet.

Afsluiten
Het doorlopend krediet wordt door bijna alle kredietverstrekkers in Nederland aangeboden. Wie op zoek is naar een doorlopende lening doet er verstandig aan om de verschillende leningen grondig met elkaar te vergelijken op basis van voorwaarden en kredietrente. Houdt er rekening mee dat de kredietverstrekker de leenrente tijdens de looptijd mag wijzigen. Een doorlopend krediet kan aan het begin van de looptijd een zeer aantrekkelijk rentepercentage hebben, maar dit kan dus veranderen.

Persoonlijke lening
Een persoonlijke lening is een leenvorm die de consument veel zekerheid biedt. Het rentepercentage bij een persoonlijke lening staat namelijk vast. De consument weet dus exact hoeveel er maandelijks wordt afgelost en hoeveel rente wordt afgedragen. De looptijd van een persoonlijke lening staat eveneens vast. Deze leenvorm kent een gemiddelde looptijd van ongeveer tien jaar. Een persoonlijke lening is een populair leenproduct voor mensen die eenmalig een groot geldbedrag willen lenen voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto.

Een persoonlijke lening is een stuk minder flexibel dan het doorlopend krediet. Er wordt eenmalig een bedrag geleend. Vervroegd aflossen is bij deze leenvorm vaak niet mogelijk. Wanneer hier wel voor gekozen wordt, dan mag een kredietverstrekker hier een boete voor in rekening brengen.

Rentepercentage persoonlijke lening
Het rentepercentage bij een persoonlijke lening is doorgaans iets hoger dan de leenrente op een doorlopend krediet. Dit komt omdat deze vorm van lenen de consument meer zekerheid biedt. Het is namelijk niet toegestaan dat de geldverstrekker de leenrente tussentijds verhoogt. Verder wordt aan een persoonlijke lening vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer de kredietnemer komt te overlijden, de lening (meestal tot een maximumbedrag) wordt kwijtgescholden. De nabestaanden blijven niet met een schuld achter.

Welke lening een consument wenst af te sluiten, is voor een deel afhankelijk van het leendoel. Een persoonlijke lening biedt meer zekerheid, terwijl een doorlopend krediet zeer flexibel is. Een paar dingen zijn altijd verstandig wanneer u een lening gaat afsluiten: vergelijk rentepercentages krediet aanbieders en kies niet voor een te hoge lening. Het geleende geld moet immers altijd weer terugbetaald worden.


Stem / voeg toe: nujij.nl ekudos msn-reporter delecious.com digg google
 
Laatste Nieuws
Het voordelige spaarkrediet
Anders dan bij een doorlopend krediet, is maandelijks aflossen bij een spaarkrediet niet nodig. U betaald iedere maand een premie waarmee u een bedrag opbouwt om tussentijds opnieuw krediet op te nemen en aan het eind van de looptijd betaald u de schuld hiermee in een keer belastingvrij af. Lees meer
 
Verschillende vormen van consumptief krediet
Persoonlijke leningen, doorlopend kredieten, koop op afbetaling en huurkoop zijn allemaal vormen van consumptief krediet. Deze vormen kennen verschillende rentepercentages. Welke vorm het voordeligst is, hangt af van het doel waarvoor u het krediet afsluit. Lees meer